qoltuq

qoltuq
is.
1. Qolun, döşün yanı ilə çiyin bəndinin altındakı hissəsi, qolun çiyinlə birləşdiyi yerin altındakı çuxur. Kitabı vurun qoltuğunuza və Arazı hoppanın, keçin . . vətəninizə. C. M.. Götürüb qoltuğuna çantasını; Məktəbə şövqi-tamam ilə gedir. A. S.. Dağlardan gah çantası quş dolu ovçular, gah da qoltuğu kitablı məktəbli uşaqlarının endiyini gördüm. S. Rüst.. Atası iki əli ilə qoltuğunun altından yapışıb onu havaya qaldırar, atıb-tutardı. M. Rz.. Qoltuq cibi – paltarın iç tərəfində döşün üstünə düşən cib. Xudayar bəy çubuğu doldurub, . . əlini qoltuq cibinə uzadıb və bir çimdik qov çıxardıb tutdu . . ağanın qabağına. C. M.. <Məhbusi> sonra şalvarın cibinə soxuşdurduğu yüz tüməni çıxarıb səliqə ilə bükdü və qoltuq cibinə qoydu. M. İ..
2. Çay və ya dəniz sahilində su girintisi, körfəz.
◊ Qoltuğa girmək – 1) gəzə bilməyən və ya xəstə bir adamın yeriməsinə kömək etmək, onu ayağa qaldırmaq; 2) sıxılmaq, özünü gizləmək, ortaya çıxmamaq, küncbucağa qısılmaq. Qoltuğa sığınmaq – 1) bax qoltuğa girmək 2-ci mənada; 2) pənah aparmaq, birinin himayəsi altına girmək. Qoltuğa soxulmaq – bax qoltuğa girmək 2-ci mənada. Qoltuğu altına almaq – himayəsi altına almaq, pərəstarlıq etmək. Qoltuğu şişmək – bax qoltuğunun altı şişmək. Padşah fərəhləndi ki, belə bir qulu var. Qonaqların yanında qoltuğu şişdi. (Nağıl). Qoltuğuna qarpız vermək – 1) çox tərifləmək, həddindən artıq şişirtmək; 2) ələ salmaq məqsədilə birini üzünə tərifləmək. Qoltuğuna vermək (papağını, xoruzunu, şələsini və s.) – 1) biabır etmək, ifşa etmək; 2) rüsvayçılıqla qovmaq. Həsənağa kimi zalımın biri getdi naçalnikdən xahiş elədi, bir də görəcəksən, papağımı qoltuğuma verib saldılar eşiyə. Ə. H.. Qoltuğunun altı şişmək – lovğalanmaq, təşəxxüslənmək, qürrələnmək (təriflənmək nəticəsində). Qoltuğunun altına (qarpız) vermək – birini həvəsləndirmək, bir işi gördürmək, yaxud ələ salmaq üçün yalandan üzünə tərifləmək. Qoltuq altında yaşamaq – birinin himayəsi altında yaşamaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Азербайджан — У этого термина существуют и другие значения, см. Азербайджан (значения). Азербайджанская Республика Azərbaycan Respublikası, Азәрбајҹан Республикасы …   Википедия

  • Голтуг нагара — (азерб. Qoltuq nağara)  азербайджанский народный ударный музыкальный инструмент. Один из самых распространённых ударных инструментов в народной музыке Азербайджана. Содержание 1 Этимология 2 Описание …   Википедия

  • qapbax — (Qax) qoltuq cibi. – Qapbağınnan pul çıxdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bəğəl — f. 1) qoltuq; 2) qucaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cülbənd — ə. və f. 1) çulu bağlamaq üçün ip; örkən; 2) cib; 3) qoltuq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəkkə — ə. 1) söykənəcək şey; dayaq; 2) qoltuq ağacı; 3) uzunsov, girdə balış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aşırma — is. 1. «Aşırmaq»dan f. is. 2. Bir şeyin üstündən atılan, sallanan və ya bağlanan bağ. 3. Şalvarı düşməyə qoymamaq üçün çiyindən keçirilib şalvara bənd edilən lentşəkilli qoşa bağ; şalvar asmalığı. Rezin aşırma. ◊ Aşırma atəş – müharibədə:… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lampa — is. <fr.> 1. Müxtəlif növ və quruluşlu, işıq verən cihaz. Neft lampası. Onluq lampa. Şarlı lampa. – <Murad> əlini qoltuq cibinə salıb dəfələrlə oxuduğu məktubu aldı. Lampa işığında təkrar oxumağa başladı. S. H.. Evin ortasında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoltuqaltı — is. Qoltuq altına qoyulan kiçik yastıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoltuqfüruş — <qoltuq və fars. . . . füruş> köhn. bax qoltuqçu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”